Voor het aanvragen van een inschrijfformulier voor tennisles voor volwassenen kun je een e-mail sturen naar info@tennisparkbrederode.nl. Inschrijven via deze site kan ook!

Of contact opnemen met onze parktrainers:

Sosja Huijbens (06- 44085013)

Mieke Huijbens (06-26092030)

Onze tennisschool geeft les aan volwassenen in groepen van zowel niet-clubleden (particuliere lessen) als clubleden (clublessen).

In het lestarief voor niet-clubleden is een bedrag aan baanhuur opgenomen. In het lestarief voor clubleden is dat niet het geval, omdat de leden al contributie (incl. baanhuur) aan de club betalen. Het lestarief voor clubleden is hiermee iets goedkoper dan dat voor niet-clubleden.

Let bij het inschrijven voor tennisles voor volwassenen dus goed op of het les betreft voor een clublid of een niet-clublid!

Er worden lessen in groepen gegeven van 4, 5 of 6 personen of privé/duo lessen aan clubleden en niet-leden. Groepslessen worden elke ochtend en avond gegeven. Oud-cursisten hebben het eerste recht om weer op hun lestijd van vorige zomer te trainen. In het seizoen geven wij 15 lessen. 

Heb je hulp nodig of nog vragen? Dan horen wij je uiteraard graag!

 

1. JE SCHRIJFT JE VOOR CLUBLES IN VOOR 15X TENNISLES IN EEN

4-persoonsgroep    €   254,00                                                      

5-persoonsgroep    €   205,00                                                        

6-persoonsgroep    €   170,00

 

2. JE SCHRIJFT JE VOOR NIET-CLUBLES (PARTICULIER/GEEN LID) IN VOOR 15X TENNISLES IN EEN

                                        09:00-19:00 UUR  19:00–22:00 UUR    21:00–22:30 UUR*

4-persoonsgroep           €    315,00              €       330,00             €      365,00

5-persoonsgroep           €    252,00              €       264,00             €      292,00    

6-persoonsgroep           €    210,00              €       220,00             €      244,00

* = 50 + 10 minuten les plus 30 minuten vrijspelen

 

Lesvoorwaarden Tennisschool Brederode - Zomerseizoen 2024

 • Op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.30 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur geven wij tennisles aan volwassenen.
 • Een cursus bestaat uit 15 lessen voor volwassenen, exclusief zomerlidmaatschap (inclusief vrijspelen op de lestijd in de resterende weken van het seizoen) of naar keuze inclusief zomerlidmaatschap (onbeperkt vrijspelen binnen het door jou gekozen lidmaatschap).
 • (Oud-)volwassen cursisten hebben tot 15 februari 2024 de tijd om hun ‘vaste’ lesuur met voorrang te reserveren, indien mogelijk. Vanaf half februari gaan wij aan de slag met het maken van de indeling. Inschrijven kan nog wel na deze datum, maar de ervaring leert dat de groepen dan vol zitten.
 • De trainingen in het zomerseizoen starten vanaf dinsdag 2 april 2024.
 • Het zomerseizoen is voor de tennislessen aan clubleden van 1 april tot en met 30 september 2024. Daarna start per 1 oktober het winterseizoen.
 • Op nationaal erkende feestdagen en gedurende de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Deze lessen schuiven op naar het einde van de cursus op het afgesproken lestijdstip. Er kan op deze dagen wel worden vrijgespeeld, maar zonder recht op je normale lesbaan.
 • Lessen die uitvallen door ziekte, blessure of andere oorzaak van de train(st)er, worden door deze gecompenseerd. Er kan ook voor een vervangende trainer worden gezorgd.
 • Restitutie van de lesgelden als gevolg van (langdurige) ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. U kunt echter in overleg met de leraar een vervanger van gelijk niveau sturen. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening van de leerling. Van tevoren afbellen bij de leraar of medespeler is gewenst.
 • Een lesuur duurt 50 minuten (60-10). De leraar heeft dan 10 minuten de gelegenheid vragen te beantwoorden, iets te nuttigen of van het toilet gebruik te maken. Gebruikelijk is dat de groep dan zelfstandig inspeelt.
 • Bij de cursus voor volwassenen bieden we 2 inhaallessen aan, indien de lessen door weersomstandigheden niet door kunnen gaan. De inhaallessen schuiven op naar het einde van de cursus.
 • Geplande inhaallessen en begonnen lessen die door de weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, worden niet ingehaald.
 • Bij annulering van uw inschrijving na 1 april 2024 zijn wij niet meer in de gelegenheid een vervanger voor u te vinden en bent u het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Betaling van het lesgeld dient te zijn geschied uiterlijk 2 weken na aanvang van de cursus. Bij betaling na 16 april 2024 zijn wij genoodzaakt u € 15,00 meer kosten in rekening te brengen.
 • Tennisschool Brederode behoudt het recht de cursist niet te plaatsen, wanneer er geen geschikte groep samen te stellen is. Mocht deze situatie zich voordoen, zal met de cursist contact worden opgenomen.
 • Bij het invullen van uw mailadres op het inschrijfformulier ontvangt u uiterlijk één week voor de start van de lessen per mail de bevestiging van uw lestijd met de nodige informatie en rekening. Wij houden u ook per mail op de hoogte d.m.v. een nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan door een re-mail te sturen met ‘afmelden nieuwsbrief’.
 • Tennisschool Brederode stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 • Bij verzoeken betreffende een bepaalde train(st)er, lesdag en lestijd wordt er door de organisatie naar gestreefd dit te realiseren, een garantie kunnen wij u echter niet geven.
 • Bij inschrijving voor een les of cursus, gaat de cursist(e) akkoord met elke train(st)er, die door Tennisschool Brederode wordt ingezet voor het geven van de lessen (ook bij wisseling of invallen).
 • Privacy statement: Uw gegevens zullen niet doorgestuurd/verkocht worden voor commerciële doeleinden.
 • In het geval waarin al het bovengenoemde niet voorziet, beslist naar alle redelijkheid de organisatie van Tennisschool Brederode.